تصویری - روز پرس
یکشنبه, 28 مرداد 1397

صدها اردنی با برگزاری تظاهراتی در شهر «امان»، توافق گازی کشورشان را با رژیم صهیونیستی محکوم کردند.

«دینو» و «داریو فراری» دو برادر دوقلوی ایتالیایی هستند که در مدت بیش از 40 دقیقه موفق به گرفتن یک ماهی به طول 2 متر و 67 سانتی‌متر و به وزن 127 کیلو شدند.